Pevná paliva - PØI ODBÌRU KOKSU NAD 30q SLEVA!
ÈERNÉ UHLÍ kostka (40 - 80 mm) 499,-/q
ÈERNÉ UHLÍ oøech (10 - 30 mm) 459,-/q
KOKS OØ 1 (30 - 60 mm) 629,-/q
KOKS OØ 2 (20 - 40 mm) 605,-/q
Koksový prach (0 - 10 mm) 459,-/q
Koks ot. smìs (nad 40 mm) 629,-/q
illu